Vijf redenen om Voor Gent te kiezen

1. Voor de meest leefbare grootstad

Voor Gent wil van Gent de meest leefbare grootstad maken. Een stad waar je betaalbaar kan wonen, waar het veilig is, waar gezond en betaalbaar voedsel te krijgen is, waar de toegang tot duurzame energie laagdrempelig is. Gentenaars moeten voldoende groen, gezonde lucht én (gemeenschaps)voorzieningen in hun buurt hebben.
 

2. Voor een sterke lokale economie 

Voor Gent wil de Gentse economie verder versterken. Zo houden we de jobs van morgen in onze stad. De aanpassing naar een circulaire en koolstofvrije wereld biedt enorme kansen voor iedereen met zin voor innovatie en ondernemerschap. Digitalisering en technologie maken het mogelijk om de productie van energie, goederen en diensten opnieuw nabij te brengen. 

3. Voor een warme en zorgzame stad 

Voor Gent wil dat iedereen zich geborgen voelt in onze stad. Armoede, onrechtvaardigheid en een gebrek aan zorg zijn onaanvaardbaar. Het OCMW is een sterke partner voor ondersteuning en activering. We laten daarbij niemand achter. Tegelijk zal iedereen in onze samenleving ook zijn steentje moeten bijdragen, binnen zijn mogelijkheden.
 

4. Voor openheid en diversiteit

Voor Gent trekt voluit de kaart van openheid en diversiteit als basis voor een gedeeld burgerschap. Een gemeenschap, zoals onzestad er een is, kan alleen geborgenheid én kansen op ontplooiing bieden als we met zijn allen bereid zijn samen die stad te maken, met empathie en respect voor elkaars eigenheid, verlangens en belangen, én voor de gemeenschap die we samen vormen. 
 

5. Voor een sterke en efficiënte overheid

Voor Gent kiest voor een sterke overheid die de Gentenaars zoveel mogelijk de vrijheid laat om te doen waar ze goed in zijn. Een sterke overheid maakt vooral veel mogelijk, neemt drempels weg en beperkt de administratieve last tot het strikt noodzakelijke. Een sterke overheid stimuleert, waarbij creativiteit alle kansen krijgt en niet wordt ingeperkt door een teveel aan regels.