LOADING ZOOM
25/09/2023

‘Moeiduwel!’: Voor Gent start inspraak voor Gentenaars

Voor Gent heeft op zaterdag 23 september 2023 ‘Moeiduwel!’ opgestart aan de Krook. Daarmee wil het zoveel mogelijk Gentenaars bevragen. Onze burgemeester Mathias De Clercq vertelde er graag wat er zoal gaat gebeuren.


“De komende maanden trekken we naar de wijken en deelgemeenten om er de Gentenaars hun gedacht te vragen. Hoe ervaren zij de stad? Welke voorstellen hebben ze voor de toekomst? Die informatie gaan we gebruiken bij de opmaak van ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. We willen zo veel mogelijk luisteren naar de Gentenaars en hun ideeën om Gent nog beter te maken. Zo doen we dat hier: van onderuit, samen met de mensen.”

 

Astrid De Bruycker, die als schepen onder andere bevoegd is voor Participatie, vulde meteen aan: “Daarom gingen Mathias, Sofie en ikzelf naar de Brugse Poort, en Freya, Sami en Rudy naar Oostakker, om er huisbezoeken te doen en in dialoog te gaan met de bewoners. Joris en Christophe bleven aan de Krook om ook daar gesprekken te voeren. Binnenkort trekken we ook naar de andere wijken en de deelgemeenten – én we werken nu al aan bijeenkomsten over mobiliteit en over het nachtleven in november, en over armoedebestrijding in december. Houd onze sociale media en onze website in de gaten. Tot binnenkort op een inspraakmoment!

 

Er komen nog inspraakmomenten over specifieke thema’s zoals veiligheid, armoede, klimaat, wonen, onderwijs, samenleven, ondernemen en cultuur.


share: