33
Voor Gent Tony Martens

Tony Martens

Ambtenaar
Leeftijd: 59 jaar
Woonplaats: Binnenstad
Weetje: Er is nog altijd zoveel meer dat ons bindt dan wat ons verdeelt.

Ik adem Gent. Ik vind het een zalige plek om te wonen, om te werken, om te bezoeken. Een historische binnenstad omringd door water met rondom diverse deelgemeenten.

Op vlak van evenementen en mobiliteit zoeken naar een evenwicht tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en ondernemen. In het algemeen streven naar minder regels, vereenvoudigde aanvragen,…vele burgers vinden het bos tussen de bomen niet meer.

Nog meer inzetten op burgerparticipatie want de Gentenaren zijn de bouwstenen van onze stad.

Zelf ben ik heel trots op mijn taak als centrumverantwoordelijke in het Gentse vaccinatiecentrum. Het was echt hartverwarmend hoe we daar met verschillende stadsdiensten en vrijwilligers 18 maanden samenwerkten. De functie leverde mij in de media zelfs de naam ‘Tony Vaxy’ op.